Hafif çelik yapılar %100 oranında fabrikada üretildiğinden insan eliyle meydana gelen hatalar en aza indirgenmiştir. Ağır evlerden daha kararlı olan hafif yapılar depreme ve rüzgâra karşı daha dayanıklıdır.

Hafiflik sağlamlığı azaltmaz. Aksine, hafif beton duvarın içinde bulunan hafif çelik konstrüksiyondan imal edilmiş güçlü metal iskelet, evin düşük ağırlığını telafi eder; hatta bunun ötesine geçer.

Ürünümüz benzer geleneksel binalara yaklaşık % 20 oranında benzerlik göstermektedir. Hafif çelik konstrüksiyon rakiplere benzerdir ancak rakiplerden daha sağlam ve daha dayanıklıdır. Böylece hem hafif hem de sağlam yapıyı elde edebiliriz.

  • Hızlı ve güvenli kurulum gerçekleştirilir.
  • Yeniden kurulumun kolaylığı sağlanır.
  • Evler kolayca taşınabilen yapıdadır.
  • Temel atmada beton ve kalıp maliyetlerinden tasarruf edilir.
  • Ağır makine kullanılmayacağı için çevreyi rahatsız etmez.